Hội thảo DACUM - Bước khởi đầu nâng cao chất lượng chương trình đào tạo

line
20 tháng 12 năm 2017

Vào ngày 03/12/2017, tại cơ sở 613 Âu Cơ, trường Đại học Văn Hiến đã tổ chức hội thảo phân tích nghề (DACUM) cho 02 CTĐT Quản trị kinh doanh và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Hội thảo nhằm phân tích, xác định yêu cầu và xu thế thị trường lao động đối với năng lực sinh viên tốt nghiệp, làm cơ sở xây dựng chuẩn đầu ra nhằm xây dựng đáp ứng tiêu chuẩn AUN - QA. Để đạt được hiệu quả cao và theo sát nhu cầu của nhà tuyển dụng, Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia tư vấn hàng đầu về KĐCL cũng như các nhà tuyển dụng và người lành nghề có uy tín hoạt động lâu năm trong lĩnh vực liên quan đến ngành đào tạo. 

Buổi Hội thảo của 02 CTĐT Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành và Quản trị kinh doanh sẽ mở đầu cho chuỗi 08 buổi Hội thảo của 08 CTĐT được nhà trường chọn để đăng ký kiểm kịnh theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA trải dài trong suốt tháng 12/2017.