Đại học Văn Hiến tham gia "Khóa Tập huấn đảm bảo và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo"

line
09 tháng 07 năm 2018

Trong nhiều năm qua, công tác Đảm bảo chất lượng luôn được ban giám hiệu trường Đại học Văn Hiến quan tâm và coi đây là “yếu tố sống còn” để nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm với người học, các bên liên quan và cộng đồng xã hội. Để thích nghi và hòa nhập với những thay đổi liên tục trong thời đại công nghiệp 4.0  và xu thế hội nhập, toàn cầu hóa, chất lượng đào tạo luôn được coi là mục tiêu cốt lõi trong định hướng phát triển của nhà trường.

Cán bộ phụ trách công tác Đảm bảo chất lượng của trường Đại học Văn Hiến tham gia khóa tập huấn đảm bảo và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, chương trình đào tạo theo thông tư 12/2017/TT-BGDĐT và thông tư 04/2016/TT-BGDĐT

Tham gia khóa tập huấn diễn ra trong 4 ngày từ ngày 08 - 11/7/2018, tại Đại học Đà Nẵng là một trong những hoạt động rất thường xuyên của trường đại học Văn Hiến nhằm nắm bắt và theo kịp những thay đổi trong các quy định về công tác Đảm bảo chất lượng của Bộ GD & ĐT. Trong khóa tập huấn lần này, các CB-GV phụ trách công tác ĐBCL của nhà trường sẽ được tập huấn tập trung hướng dẫn chi tiết nội dung và thực hành các chuyên đề của Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT (Thông tư 12) và Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT (Thông tư 04), cụ thể:

Phân tích làm rõ 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí đánh giá chất lượng CSGD đại học theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT, chu trình cải tiến liên tục PDCA (Plan-Do-Check Act) và các nguyên tắc xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong; Hướng dẫn cách thức chuẩn bị, thực hành viết báo cáo tự đánh giá để có thể đáp ứng các yêu cầu kiểm định chất lượng CSGD đại học theo Thông tư 12;


Phân tích làm rõ các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT; Hướng dẫn cách thức chuẩn bị, thực hành báo cáo tự đánh giá để có thể đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng CTĐT theo Thông tư 04;


Ngoài ra trong khuôn khổ khóa tập huấn lần này các CB-GV của nhà trường còn được tham quan thực tế, tham dự các phiên phỏng vấn, thảo luận và được chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức tự đánh giá, đánh giá ngoài (nội bộ), đánh giá ngoài (chính thức) CSGD và CTĐT; công tác cải tiến từ kết quả kiểm định chất lượng CSGD của Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN...


Tham gia khóa tập huấn lần này là một trong những hoạt động hướng đến việc tham gia kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của bộ GD & ĐT. Dự kiến nhà trường sẽ đăng ký và tham gia kiểm định trong năm học 2018 - 2019.


Nguồn trích dẫn: http://www.udn.vn/posts/view/4209/58

 
quang cao